Prošle godine, naučnici su osmislili novi materijal, odnosno novu vrstu betona, koji je jači, izdržljiviji i dodatno više ekološki za upotrebu od običnog, do sada korišćenog.Glavni sastojak ove nove, prirodnije verzije betona jeste – grafen. Grafen je dvodimenzionalna ugljenička struktura debljine jednog atoma. Interesatno je što je ovaj materijal...